STYRELSEN

Föreningens styrelse består av sex ordinarie medlemmar och tre suppleanter, vilka inte uppbär några arvoden. Styrelsen ansvarar för linjedragningarna av föreningens verksamhet och deras uppföljning.

Föreningens styrelse:

Hans Jansson, ordförande,ordinarie medlem
Jan-Patrik Helenius, vice ordförande,ordinarie medlem

Johan Sirén ordinarie medlem

Antonia Sucksdorff-Selkämaa, ordinarie medlem
Kari-Pekka Tarko, ordinarie medlem
Ewa Kirjavainen, ordinarie medlem
Suzanne Sjöholm, suppleant
Markus Silfverberg, suppleant
Carola Eklund,supplent


 

Föreningens verksamhetsledare är Harri Tuhkasaari.

Som revisor verkar Idman Vilen Oy
 

TREVNAD OCH OMSORG SEDAN 1898