ÖVRIGT

FRIVILLIGT ARBETE

I DGH har vi användning för hjälpsamma, godlynta volontärer som kan sprida glädje och pigga upp våra äldre pensionärer! Erfarenhet av åldringsvård krävs ej, verksamheten sköts med vanligt bondförnuft. Volontärerna ersätter inte yrkesmänniskor.
Är du intresserad?

  • att göra promenader med en senior
  • att tillsammans göra uppköp
  • idka högläsning av t.ex. dagstidningar/böcker
  • följa senioren till läkaren
  • lyssna, prata, utbyta tankar och erfarenheter osv.

Tag kontakt med öppet sinne, tillsammans hittar vi säkert ett meningsfullt sätt för dig att verka som volontär utgående från dina möjligheter och önskemål. Frivilligarbetet är oavlönat och konfidentiellt. Frivillighjälpen debiteras inte av DGH:s pensionärer.

Ring 040 5719071 så kommer vi överens om ett sammanträffande och diskuterar saken närmare.