VERKSAMHETEN

VÄRDEGRUNDER

Vi understöder våra pensionärers initiativrikedom, välbefinnande, hälsa och vigör. Vi respekterar våra seniorers självbestämmanderätt och integritet.

Utgångspunkterna för vår verksamhet är:

  • kundvänlig service
  • trygg och pålitlig verksamhet
  • respekt för individen

Som en oberoende förening undviker vi att vara byråkratiska

  • vår personal är underkastad tystnadsplikt
  • vi strävar efter att upprätthålla goda förbindelser med andra institutioner som bedriver seniorverksamhet