OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Föreningens verksamhetsledare Harri Tuhkasaari svarar här på ofta ställda frågor:

Är DGH ett ålderdomshem?
DGH är inget ålderdomshem. Att bo i DGH är ett självständigt boende i en 1-, 2- eller 3-rums lägenhet. Verksamhetsledaren och assistenten kan vid behov hjälpa med vissa saker, men huvudregeln är att pensionären tar hand om sig själv eller med hjälp som hon/han själv har anlitat. Föreningens över 115 år gamla namn ”De Gamlas Hem” kunde idag med fördel utbytas mot ”Seniorhus”, ”Pensionärshem”, ”Lägenheter för pensionärer” eller motsvarande uttryck.

Varför talar man också på finska om De Gamlas Hem och DGH?
Föreningen grundades år 1898 av svenskspråkiga personer och det naturliga var att även föreningens namn skulle vara svenskt alltså De Gamlas Hem. Idag existerar inga språkgränser. Av husets innevånare har ca ¾ finska som modersmål och ca ¼ svenska (år 2013).

Är väntelistan lång?
Hugade seniorer anmäler sig hela tiden, så det lönar sig att ställa sig i kö i god tid innan det blir aktuellt att flytta in. När DGH erbjuder en ledigbliven lägenhet åt någon i kön är man inte tvungen att ta emot den, utan man bevarar sin plats i kön oförändrad för senare behov.

Kan jag behålla min nuvarande ägarbostad om jag flyttar till DGH?
Javisst. DGH känner inga inkomst- och förmögenhetsgränser utan envar erlägger enbart en kvadratmeterhyra för sin bostad. Vi förutsätter emellertid att lägenheten i DGH är pensionärens huvudsakliga bostad. Många pensionärer har hyrt ut eller sålt sin ägarbostad när de flyttat till DGH. Om pensionären t.ex. äger ett sommarställe är det helt i sin ordning – det är ju ingen huvudbostad.

Får man som pensionär resa t.ex. utomlands?
DGH blandar sig inte på något sätt i pensionärens privatliv, envar kan resa så mycket hon/han önskar. Vi har haft pensionärer som vintertid tillbringat flera månader i t.ex. Spanien. Man betalar givetvis normal månadshyra för sin bostad i DGH även för den tid man är bortrest. Enda villkoret är att lägenheten i DGH är ens huvudsakliga bostad.

Kan äkta makar eller två personer i ett samboförhållande bo i DGH?
Även par bor i DGH. De är dessutom befriade från telefonanmälningsplikten då de kan ta hand om varandra.

Hur länge får man bo i DGH?
Enligt gjorda undersökningar är åldringars dröm ett hem där de kan bo självständigt och tryggt så länge som möjligt. I DGH kan man bo så länge man klarar sig på egen hand eller med utomstående hjälp som man själv anlitar. DGH har inga sjukvårdsresurser men bistår vid sökande av lämplig hjälp.

Är det obligatoriskt att delta i Hemmets tillställningar?
Envar kan slå vakt om sin egen frid och sitt privatliv – ditt hem är din borg. Var och en lever på sina egna villkor och det är inget tvång att delta i föreningens aktiviteter. Gemensamma tillställningar bjuds det lagom på – inte för mycket, ej heller för lite. De flesta av Hemmets seniorer värdesätter gemenskapen och grannarnas sällskap.

Erbjuder DGH restaurangtjänster?
DGH har varken café eller restaurang. Envar tillreder sin egen mat eller skaffar den utifrån eftersom boendeformen är självständig och fri. Goda matställen finns det gott om i närheten, och maten kan också fås hemburen.

Har DGH anstaltprägel?
DGH:s strävan har alltid varit att undvika byrokrati- och anstaltstämpel. Föreningen är både politiskt och religiöst oberoende och mottar inget offentligt stöd, som kunde begränsa dess rörelsefrihet. Mången pensionär har under årens lopp prisat DGH:s verksamhetssätt och sagt ”att bo i DGH är som hade man fått en lottovinst”.