ALLMÄNT

Vår verksamhetsidé är att hyra ut 1-, 2- och 3-rums lägenheter i trivsam och ombonad miljö i Tammerfors’ absoluta centrum åt seniorer som är 60 +.

Boendeformen är självständig och envar har rätt att slå vakt om sitt privatliv. Vid behov assisterar vi i någon mån med vardagslivets småsaker. Vårt mål är även att upprätthålla och förbättra pensionärens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande så att hon/han kan leva ett meningsfullt och självständigt liv i eget hem.

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. (DGH) som också den finskspråkiga befolkningen i staden allmänt kallar ”De Gamlas Hem”, är inte ett ”ålderdomshem” i traditionell mening utan vi erbjuder seniorbostäder med självständigt boende i en trygg miljö. Boendeformen kan karaktäriseras som en mellanform mellan helt självständigt boende och lätt serviceboende.

Närheten till tjänster, butiker, kultur och friluftsmöjligheter gör det möjligt för seniorerna att uppleva intressanta och givande pensionärsdagar. Man kan utan överdrift säga att DGH:s läge i centrum av Tammerfors stimulerar seniorerna att vara aktiva, att röra på sig, att odla sina olika intressen.